Avloppsspolning

Avloppssystemet är en del av vår vardag som vi tar för givet ska fungera. Inget avloppssystem i världen är underhållsfritt. Förr eller senare uppstår problem, oavsett om det är en liten villa eller ett stort flerfamiljshus. Problemen uppstår när smuts och fett börjar sätta sig i rören och bildar avlagringar som växer år för år. Till slut blir det stopp och det kan leda till översvämning med stora kostnader som följd.

Det finns dock symptom som varnar när rören håller på att slamma igen. Några av dessa är:
 
• Det gurglar och låter från rören
• Vattnet börjar rinna ner långsammare
• Det börjar lukta illa ur handfat och golvbrunnar

Det finns lösningar på problemen och naturligtvis blir det billigare ju tidigare åtgärderna sätts in.